HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Zebranie w siedzibie dealera

Szczegóły organizacyjne wyjazdów w 2005 r. oraz plany budowy pomieszczenia klubowego chapteru.