HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Zebranie nr 7

Pierwsze w naszym (!!!!) club-hausie. Omówienie bieżącej działalności, ostatnie przygotowania do imprezy.