HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Zebranie nr 13

Poświęcone głosowaniu nt. przyjęcia nowych członków naszego chapteru. 9 kandydatur zostało przegłosowanych na tak (uzyskało odpowiednią ilość głosów). Odbyło się również podsumowanie wyjazdu do Francji.