HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Wyjazd do dealera we Wrocławiu

Wyjazd Chapteru do dealera we Wrocławiu. Pogoda prawie dopisała ale tym razem nawaliły aż 4 harleye!!! Ciekawa podróż!