HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

WSCH w Hong Kongu

25 września 2010 jednoosobowa „delegacja” w składzie: Cylinder, reprezentowała West Side Chapter na paradzie HD w Wam Hai w Hong Kongu.