HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Walne Zebranie

W sobotę, 30.10.2010 miało miejsce najważniejsze spotkanie roku West Side Chapter – Walne Zebranie, mające na celu podsumowanie ostatniego roku, nakreślenie celów na kolejny okres oraz, co najważniejsze, wybór nowych władz Klubu.