HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Walne zebranie wyborcze

W dniu dzisiejszym odbyło się najważniejsze spotkanie członków klubu West Side Chapter, Walne zebranie wyborcze. Dzisiaj został przyjęty oficjalnie nowy statut klubu West Side Chapter.

Prezydent klubu Karol Konieczny podsumował sezon, natomiast skarbnik Krzysztof Nowak przedstawił zasady dystrybucji środków finansowych klubu. Kolejnym punktem spotkania było absolutorium Zarządu oraz wybory nowego Zarządu klubu. W tajnych wyborach został wybrany zarząd klubu West Side Chapter. Prezydentem został Karol Konieczny, V-ce Prezydentem Eugeniusz Pietruszewski, Skarbnikiem Krzysztof Nowak, a Sekretarzem Jerzy Konieczny.