HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Walne Zebranie WSCH

W sobotę, 02.11.2013 r.  odbyło się Walne Zebranie West Side Chapter Poznań. Spotkaliśmy się w celu podsumowania minionego roku działalności WSCH oraz ustalenia strategii na kolejny okres. Obecny Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swej rocznej działalności i uzyskał absolutorium. Następnie, metodą tajnego głosowania wybraliśmy Prezydenta, którym po raz kolejny został Bartosz Śliwocki. Zgodnie z jego decyzją nie zmienił się dotychczasowy skład Zarządu West Side Chapter. Z radością zadecydowaliśmy również o przyjęciu w poczet WSCH pięciu nowych Braci: Leszka, Witka, dwóch Krzyśków oraz Teodora.