HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Walne Zebranie 2014

Corocznym i zarazem najważniejszym wydarzeniem statutowym West Side Chapter Poznań jest Walne Zebranie, podczas którego podsumowujemy roczną działalność Klubu oraz jego Władz a także wybieramy Zarząd na kolejny okres i wyznaczamy najważniejsze cele związane z działalnością Klubu. Zgodnie z porządkiem zebrania, ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swej całorocznej działalności, na podstawie którego uzyskał absolutorium. Następnym etapem był wybór Prezydenta, którym pozostał Bartosz Śliwocki. Prezydent zaproponował skład nowego Zarządu, który w głosowaniu uzyskał akcept Członków WSCh. Aktualnie Klub reprezentowany jest przez Zarząd w składzie: Prezydent – Bartosz Śliwocki, Vice Prezydent – Rafał Makowski, Skarbnik – Artur Strzelec, Sekretarz – Paweł Kubacki. W kolejnym kroku z radością zdecydowaliśmy o przyjęciu w poczet Członków WSCh Karola Krysińskiego i Sebastiana Owsianika. Zyskaliśmy również nowego Prospecta, Grzegorza Napierałę.