HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Walne Zebranie 2012

W sobotę, 27.10.2012 r. miało miejsce coroczne Walne Zebranie West Side Chapter Poznań. Spotkaliśmy się celem podsumowania minionego okresu działalności WSCH, ustalenia strategii na kolejny rok oraz wyboru nowych Władz klubu.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności  Zarządu w ostatnim cyklu rocznym, na podstawie którego Zarząd uzyskał absolutorium.  Następnie przyszedł czas na wybór nowego Prezydenta, którym ponownie został wybrany Bartosz Śliwocki. Nowo wybrany Prezydent West Side Chapter przedstawił propozycję nowego Zarządu w dotychczasowym składzie, który został jednogłośnie zatwierdzony. Ostatnim oficjalnym punktem spotkania było głosowanie nad przyjęciem do klubu nowych członków. Wszystkie głosowane kandydatury uzyskały nasz akcept.