HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Walne Zebranie 2011

W sobotę, 22.10.2011 r. miało miejsce najważniejsze, coroczne zebranie West Side Chapter Poland – Walne Zebranie. Spotkaliśmy się pełnym składem celem podsumowania minionego, rocznego okresu działalności WSCH, ustalenia strategii na kolejny rok oraz wyboru nowych Władz klubu.

Zebraniu przewodniczył Jerzy Konieczny, który przedstawił sprawozdanie z działalności kończącego swą kadencję Zarządu, na podstawie którego Zarząd uzyskał absolutorium. Przełomowym wydarzeniem była rezygnacja Sylwestra Michałka z funkcji Prezydenta, któremu na znak wdzięczności i podziękowania za wieloletnie przewodnictwo oraz wielkie zaangażowanie podziękowaliśmy gromkimi oklaskami. Następnie przyszedł czas na wybór nowego Prezydenta, którym po tajnym głosowaniu został jednogłośnie Bartosz Śliwocki. Nowo wybrany Prezydent West Side Chapter przedstawił propozycję nowego Zarządu w składzie: Vice Prezydent – Rafał Makowski, Skarbnik – Artur Strzelec, Sekretarz – Grzegorz Mikołajczak. Nowy Zarząd został zatwierdzony w zaproponowanym składzie. Ostatnim oficjalnym punktem spotkania było głosowanie nad przyjęciem do klubu nowych członków. Głosowaniu poddane zostały trzy kandydatury: Paweł Kubacki, Janusz Remlein i Marek Krotecki. Wszystkie trzy osoby uzyskały akcept.