HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Szósta Impreza Zamknięta – Uroczysta Wigilia – Poznań Viking

Było to ostatnie zebranie chapteru w tym roku połączone z uroczystą Wigilią. Prezydent podsumował stary rok i złożył oficjalne życzenia noworoczne. W miłej i spokojnej atmosferze ustaliliśmy najważniejsze cele na przyszły rok. Brak zdjęć nikt nie zabrał aparatu!