HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Przyjęcie nowych Czonków

17 stycznia 2014 roku mieliśmy zaszczyt świętować z okazji oficjalnego przystąpienia w poczet Członków West Side Chapter Poznań, pięciu nowych Braci: Leszka Bogdańskiego, Witka Bratkowskiego, Krzysztofa Kłosowicza, Krzysztofa Kubiaka oraz Teodora Myszkowskiego, których przyjęcie do Klubu przegłosowaliśmy podczas ostatniego Walnego Zebrania w listopadzie ub. roku. Tak licznego „chrztu” nie pamiętamy…

Tradycyjnie już, zanim „nowicjusze” otrzymali swe kamizele oraz odznaki z numerami, musieli pozytywnie przejść ostateczną próbę. Postawiliśmy im trudne zadania weryfikujące ich stan ducha, które zostały przez chwatów zaliczone celująco. Od dziś West Side Chapter Poznań uświetnił się o pięciu wspaniałych, wyjątkowych ludzi, którzy podzielają nasze pasje oraz pozytywny stosunek do życia. 51, 52, 53, 54 i 55 to numery odznak naszych nowych Braci.