HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

Z życia Chapteru

Bal Kostiumowy

23 lutego 2013, gdy nastał wieczór, w naszym Clubhousie pojawiły się postaci z innych światów – to za sprawą osobliwego, acz tradycyjnego już Balu Kostiumowego im. Zbyszka Gromadzińskiego. Jak co roku, wodze wyobraźni przybyłych na bal gości okazały się mocno puszczone co mocno ubarwiło nasz bal. Za sprawą dopisujących humorów, spontanicznie ogłosiliśmy konkurs na najzabawniejszy kostium, który jednogłośnie wygrała P. Anna G. otrzymując, prócz nagrody, gromkie owacje. Bal kostiumowy po raz kolejny okazał się naprawdę fajnym wydarzeniem. Tak luźnej atmosfery nie jest w stanie zapewnić żadna inna impreza…