Jadzia Raniś

Członek stowarzyszony (Associated Member)