HOG

WEST SIDE CHAPTER POZNAŃ
HARLEY OWNERS GROUP

ul. Św. Michała 62
61-005 Poznań
Poland

tel. (+48) 501 593 199 (Prezydent)
tel. (+48) 601 710 692 (Vice Prezydent)

wrzesień 2002

Zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu

Jedziemy w paradzie na zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu, a wieczorem bawimy się w klubie w Forcie VIII.

Trzecia Impreza Zamknięta – Jubileusz ?- lecia

Ze względu na prywatny charakter imprezy brak komentarza i zdjęć. Ale kto był ten wie, że było OK.!